Pro média

Martin Medek

Lukáš Kropík

Tiskové centrum České spořitelny

+420 775 013 139  |  lkropik@csas.cz

Grafické podklady